Healingsmassage Terapi Behandlinger & priser Mind & Soul    

 


Healingsmassage


Healingsmassage og Essential Touch® metoden er en meget blid, dybtgående og omsorgsfuld massageform, som støtter modtageren i at få et pusterum fra sindets konstante tankestrøm og til at synke ind i et rum af stilhed og væren, hvorfra det er muligt at lære sig selv at kende fra et mere ressourcefyldt, dybt og sandt sted.


At finde ind til vores sunde selvfølelse og vores inderste værdier og hvordan vi kan integrere dem i vores liv, er et vigtigt element af Essential Touch® massagen, hvor vi kombinerer såvel de psykiske som spirituelle aspekter med den fysiske massage. Vi ser altid mennesket i et holistisk perspektiv, og det er vores erfaring at kun herigennem kan meningsfuldhed og egentlig livskvalitet blive en realitet.

Vi kombinerer healingsmassagen og Essential Touch metoden med samtale for at skabe klarhed og retning. Emnerne tager altid udgangspunkt i modtagerens aktuelle livssituation og ønsker.


At have en nærværende lytter, som er god til at spørge ind til ens aktuelle livssituation, giver stor selvforståelse og kan være healende i sig selv. At føle os set, hørt og accepteret samtidig med at vi får større klarhed og overblik, støtter os i at tage de næste skridt i vores liv. Under samtalen får modtageren mulighed for at få sat fokus på de dele af tilværelsen, som er parat til forandring og til at blive helet.

Når vores gamle overbevisninger og selvbilleder falder bort og vi kommer mere til stede i nuet, får vi en dybere og mere sand oplevelse af hvem vi er. Vi berøres af vores sjæl, af vores naturlige og oprindelige jeg.

Udover at være et dejligt redskab for afspænding, stresshåndtering og velvære, er healingsmassagen også værdifuldt redskab i forbindelse med selvudvikling.
Ofte er det en dybt berørende proces at give slip på de gamle roller og mønstre, men også meget livgivende at finde modet til at være oprigtig og til at leve ud fra sin egen kerne.


 
   

 

 

 

MindandSoul.dk -  mail: kontakt@mindandsoul.dk tlf.: 26415132